Animal Con Sombra I (ardilla)

2008-AnimalConSombra I (ardilla)-DibujoyAcuarelasobrepapel, 44 x 40cm

2008 – Animal Con Sombra I (ardilla) – Dibujo y Acuarela sobre papel, 44 x 40 cm